Dostarczany przez nas tekstolit TCF znajduje swoje szerokie zastosowanie w wielu obszarach. Jego właściwości powodują, że może być wykorzystywany jako materiał konstrukcyjny, ale oprócz tego również jako materiał elektroizolacyjny. Tym, czym wyróżnia się tworzywo jest przede wszystkim łatwa obróbka mechaniczna, a także niski współczynnik tarcia. Zachęcamy do zapoznania się ze wszystkimi właściwościami materiału. Jego znakomite parametry sprawiają, że każda z osób będzie usatysfakcjonowana z użytkowania tworzywa.

EPGC201, EPGC202, EPGC308

Spółka EKONIT oferuje szkło-epoksyd. Szkło-epoksyd występuje w postaci płyty szklano-epoksydowej, prętów szklano-epoksydowych lub rurek szklano-epoksydowych. Szkło-epoksyd jest wykorzystywane w przemyśle, w szczególności używane jest do zastosowań elektrycznych i konstrukcyjnych. Szkło-epoksyd charakteryzuje się bardzo dobrymi właściwościami dielektrycznymi i mechanicznymi. Szkło-epoksyd znajduje zastosowanie tam, gdzie środowiskiem pracy jest olej i powietrze, w urządzeniach wysokiego napięcia. Szkło-epoksyd odznacza się niską chłonnością wody.

 Właściwości charakterystyczne dla poszczególnych typów płyt szklano-epoksydowych

 • Zastosowania elektryczne i konstrukcyjne.
 • Do pracy w powietrzu i w oleju w urządzeniach wysokiego napięcia.
 • Bardzo dobre właściwości dielektryczne i mechaniczne.
 • Niska chłonność wody

 

TSE-2 / EPGC201 / G10

Dobra stabilność właściwości dielektrycznych w warunkach wysokiej wilgotności i w temperaturze do 130°C.

 

TSE-3 / EPGC203 / G11


Bardzo dobre właściwości mechaniczne i dielektryczne w temperaturze do 155°C.

 

TSE-5/130 / EPGC202 / FR-4


Właściwości dielektryczne i mechaniczne takie jak TSE-2. Kategoria palności FVO.

 

TSE-5/155 / EPGC204 / FR-5


Właściwości dielektryczne i mechaniczne takie jak TSE-3. Kategoria palności FVO.

 

TSE-6 / EPGC308 


Bardzo dobre właściwości mechaniczne I dielektryczne w temperaturze do 180°C.

Właściwości płyt szklano-epoksydowych

Płyty szklano epoksydowe

Właściwości

 jedn.

TSE-2

TSE-3

TSE-5/130

TSE-5/155

TSE-6

Typ wg  IEC 893-2 / PN-EN-60893

 

EPGC201

EPGC203

EPGC202

EPGC204

EPGC308

Typ wg DIN 7735

 

Hgw2372

Hgw2372.4

Hgw2372.1

Hgw2372.2

 

Typ wg NEMA

 

G-10

G-11

FR-4

FR-5

 

Nośnik

 

tkanina szklana

Żywica

 

epoksydowa

Zastosowanie

 

elektroizolacyjne / konstrukcyjne

Właściwości mechaniczne

 

 

 

 

 

 

Naprężenie niszczące przy  zginaniu  prostopadle do warstw (w  temp. 20°C) MPa 560

490

560

540

545

Moduł elastyczności przy  zginaniu

MPa

25x10³

25x10³

25x10³

27x10³

26x10³

Naprężenie zrywające

MPa

430

370

430

420

400

Naprężenie niszczące przy ściskaniu prostopadle do warstw

MPa

630

560

520

600

620

Udarność (Charpy) równolegle do warstw

KJ/m²

80

90

80

90

100

Wytrzymałość na ścinanie równolegle do warstw

 MPa

50

55

55

50

50

Właściwości dielektryczne

 

 

 

 

 

 

Wytrzymałość dielektrycznaprostopadle do warstw w oleju 90°C

kV

14,7

14,7 16,7 15,7 18

Współczynnik strat dielektrycznych tan δ

 • przy 50Hz
 • przy 1MHz

 

0,015

0,05

0,01

0,05

0,01

0,05

0,01

0,02

0,04

0,02

Przenikalność dielektryczna względna εprzy częstotliwości 1MHz

 

5,5

5,5

5,5

5,5

5,5

Porównawczy wskaźnik odporności na prądy pełzające (CTI)

 

200

180

200

180

180

Rezystancja izolacji po zanurzeniu w wodzie

4x105

3x107

27x105

22x105

5x104

Właściwości fizyczne

 

 

 

 

 

 

Gęstość

 g/cm³

1,7-2,0

1,7-2,0

1,7-2,0

1,7-2,0

1,7-2,0

Wskaźnik temperaturowy (TI) 1)

 

130

155

130

155

180

Chłonność wody  (dla  grubości 3mm ) 2)

mg

10

10

10

10

9

Palność  (kategoria)

 

 

 

FV0

FV0

 

 

 Uwagi i wyjaśnienia

 1. Wskaźnik temperaturowy TI jest równoważny dopuszczalnej temperaturze pracy ciągłej. Przyjmuje się, że właściwości materiału po 20000 godzin przebywania w tej temperaturze nie powinny obniżyć się więcej niż 50% wartości początkowych.
 2. Chłonność wody jest proporcjonalna do grubości płyty.
Informacje przygotowane zgodnie z wiedzą techniczną i na podstawie danych otrzymanych od producenta, należy je traktować jako promocyjne i nie moga być podstawą do roszczeń prawnych.

Właściwości prętów i rur szklano-epoksydowych

Pręty i rury prasowane szklano epoksydowe

Właściwości

 jedn.

TSE-130

TSE-155

TSE-180

   TSE-130 TSE-155   TSE-180

Typ wg  IEC 893 EN-60893

 

EPGC41

EPGC42

 

EPGC43

     

Postać

 

pręt

pręt

pręt

pręt

rura rura rura

Nośnik

 

tkanina szklana

Żywica

 

epoksydowa

Zastosowanie 

  elektroizolacyjne / konstrukcyjne

Właściwości mechaniczne

               
Naprężenie niszczące przy zginaniu prostopadle do warstw(w temp. 20°C) MPa 540 545 520 625 455 360 300
Naprężenie niszczące przy ściskaniu prostopadle do warstw

MPa

 

340

350

380

265 200 265

Właściwości dielektryczne

               

Napięcie przebicia równolegle do warstw w oleju 90°C

kV

49

42

56,7

49

43 60 25

Rezystancja izolacji po zanurzeniu w wodzie

1x10³

3,6x10³

3,7x10³

15x10³

80x10³ 15x10³  

Właściwości fizyczne

               

Gęstość

 g/cm³

1,7-1,9

1,7-1,9

1,7-1,9

1,7/1,9

1,7/1,9 1,7/1,9 1,7/1,9

Wskaźnik temperaturowy (TI) 1)

 

130

155

180

155

130 155 180

Chłonność wody

mg/cm²

0,6

1

0,9

0,1

1,5 2 5

Palność  (kategoria)

     

 

V0

     

 Uwagi i wyjaśnienia

 1. Wskaźnik temperaturowy TI jest równoważny dopuszczalnej temperaturze pracy ciągłej. Przyjmuje się, że właściwości materiału po 20000 godzin przebywania w tej temperaturze nie powinny obniżyć się więcej niż 50% wartości początkowych.

 Informacje przygotowane zgodnie z wiedzą techniczną i na podstawie danych otrzymanych od producenta, należy je traktować jako promocyjne i nie moga być podstawą do roszczeń prawnych.

Rury zwijane szklano epoksydowe

Właściwości

 jedn.

TSE-130

TSE-155

TSE-180

   TSET155

Typ wg  IEC 893 EN-60893

 

EPGC21

EPGC22

 

EPGC23

 

Typ wg DIN 7735

 

Hgw2375

Hgw2375.4

     

Typ wg NENA

 

G-10

G-11

 

FR-4

FR-5

Nośnik

 

tkanina szklana

Żywica

 

epoksydowa

Zastosowanie 

  elektroizolacyjne / konstrukcyjne

Właściwości mechaniczne

           
Naprężenie niszczące przy zginaniu prostopadle do warstw (w  temp. 20°C) MPa 360

460

400

410

410
Naprężenie niszczące przy ściskaniu prostopadle do warstw

MPa

175 255

350

-

210
Spoistość warstw

MPa

290 445 200 - -

Właściwości dielektryczne

           

Wytrzymałość dielektryczna prostopadle do warstw w oleju 90°C

kV/mm

13

13

13

14,4

12,2
Napięcie przebicia równolegle do warstw

kV

60 60 60 60 60

Współczynnik strat dielektrycznych tan δ

 • przy 50Hz
 • przy 1MHz

 

 0,002
0,04

0,003
0,04
0,003
-
0,002
0,04
0,05
0,04
Przenikalność dielektryczna względna εprzy częstotliwości 1MHz

 

 5,2 5,2 5,2 5,2 5,2

Rezystancja izolacji po zanurzeniu w wodzie

4x104

8x106

5,5x104

3,6x104

1x103

Właściwości fizyczne

           

Gęstość

 g/cm³

1,7-1,9

1,7-1,9

1,7-1,9

1,7/1,9

1,7/1,9

Wskaźnik temperaturowy (TI) 1)

 

130

155

180

155

130

Chłonność wody

mg/cm²

0,6

0,5

1,5

0,5

1,5

Palność  (kategoria)

     

 

V0

V0 

 Uwagi i wyjaśnienia

 1. Wskaźnik temperaturowy TI jest równoważny dopuszczalnej temperaturze pracy ciągłej. Przyjmuje się, że właściwości materiału po 20000 godzin przebywania w tej temperaturze nie powinny obniżyć się więcej niż 50% wartości początkowych.

Informacje przygotowane zgodnie z wiedzą techniczną i na podstawie danych otrzymanych od producenta, należy je traktować jako promocyjne i nie moga być podstawą do roszczeń prawnych.

Zakres grubości i wymiarów oferowanych płyt szklano-epokydowych 

 

grubość 
[mm]
wymiar 
[mm]
dostępność
 
0,2 ÷ 0,85 1050 x 2050 ± 20 podstawowy
  1050 x 1025 ± 20 podstawowy
0,5 ÷ 40 1240 x 2800 ± 20 na zamówienie
  1240 x 1400 ± 50 na zamówienie
  1220 x 1220 ± 20 na zamówienie
  1220 x 2440 ± 20 na zamówienie
20 ÷ 180 1050 x 1250 ± 20 na zamówienie
  1050 x 1600 ± 20 na zamówienie
0,2 ÷ 100 1050 x 1050 ± 20 podstawowy
  1140 x 1240 ± 20 na zamówienie
  1070 x 1240 ± 20 na zamówienie
  

Przybliżone wagi płyt szklano-epoksydowych

 
grubość
[mm] 

wymiar
[mm] 

waga
[kg] 
1 1050 x 1025 ± 20 2,00
2 1050 x 1025 ± 20 4,00
3 1050 x 1025 ± 20 6,00
4 1050 x 1025 ± 20 8,00
5 1050 x 1025 ± 20 10,0
6 1050 x 1025 ± 20 12,0
8 1050 x 1025 ± 20 16,0
10 1050 x 1025 ± 20 20,0

 

 

Pręty i rury prasowane

 

Ø średnica
[mm]

długość
[mm]

13 400 
18 580 
25 570 ± 20
32 570 ± 20
40 570 ± 20
45 570 ± 20
50 570 ± 20
60 570 ± 20
65 570 ± 20
75 570 ± 20
80 570 ± 20
90 570 ± 20
100 570 ± 20

 

Rurki szklano-epoksydowe dostępne są w różnych średnicach zewnętrznych i wewnętrznych, przy czym minimalna grubość ścianki nie może być mniejsza niż 3mm, a długość większa niż 570mm.