Silikon lity zwany również gumą silikonową jest to uniwersalny elastyczny kauczuk (MVQ/VMQ). Stosowany w wielu branżach przemysłu tam gdzie potrzebny jest mocny obojętny chemicznie polimer. Silikon: Elastyczna i odporna na temperaturę guma. Skontaktuj się z nami!

Silikon lity - guma silikonowa

Płyty silikonowe lite cechują się bardzo wysoką odpornością  zawróno na niskie jak i wysokie wysokie temperatury oraz doskonałą odpornością na tlen i ozon (utlenianie). Materiał ten wykazuje również bardzo dobre własności dielektryczne, cechuje go także niewielkie odkształcenia przy ściskaniu. Odporny jest również na promieniowanie, światło ultrafioletowe, wyładowania koronowe, promieniowanie jonizujące, wilgoć, naprężenia, warunki atmosferyczne. W porównaniu z innymi elastomerami (kauczuki), jest jednak kruchy oraz posiada ograniczoną odporność na zerwanie.

Dzięki takim własnością wyroby wykonanie z płyt silikonowych są chętnie stosowane w licznych gałęziach przemysłu. Oferowana guma silikonowa jest najwyższej jakości i produkowana jest zgodnie z odpowiednimi normami międzynarodowymi przez producentów w EU.

Wysoka jakość gumy silikonowej dostarczanej przez spółkę EKONIT jest wynikiem doświaczenia wiedzy producentów oferująch swoje wyroby na rynek Polski oraz całego świata. Obecnie na naszym rynku dostępne jest wiele ofert lecz tylko niektóre charakteryzyują się tak samo wysoką jakoscią i krótkim termine dostawy. Co roku obserwujemy wzost zapotrzebowania na silikon lity, który znajduje zastosowanie w nowych dziedzinach gospodarki.

Właściwości

Właściwości 

jednostka miary wartość metoda 
Twardość Shore'a Sh'A 60 ± 5

DIN 53505

Wytrzymałość na rozciąganie

MPa

9 (min)

DIN 53505

Wytrzymałość na rozdarcie

N/mm

140 (min)

BSEN 903

Próba odkształcenia przez ściskanie
-24h przy 150°C

%

30 (max)

DIN 53517

zakres temperatur
- praca ciągła
- praca chwilowa

°C

-60° ÷ +200°
+230
°

-

Atest spożywczy dostępny na żądanie

 -

- -

 

Zalety płyt wykonanych z silikonu (kauczuk MVQ/VMQ):

 • Wysoka elastyczność i ściśliwość w szerokim zakresie temperatur.
 • Bardzo dobra odporność na skręcanie, zgniatanie i przełamania.
 • Wysoka odporność na utlenianie przy długim okresie eksploatacji w zmiennych warunkach temperaturowych.
 • Są odporne na działanie pary pod niskim ciśnieniem (brak śladów degradacji silikonu pod wpływem pary wodnej o ciśnieniu do 3 atmosfer).
 • Bardzo dobra odporność na promieniowanie podczerwone i nadfioletowe.
 • Są fizjologicznie nieszkodliwe (całkowicie obojętne), materiał te jest dopuszczony do kontaktu z artykułami spożywczymi (wytyczne UE).
 • Doskonałe właściwości dielektryczne
 • Charakteryzuje wysoka gładkość powierzchni, dzięki czemu ułatwia to utrzymaniu higieny i czystości.
 • Doskonała odporność na wiele substancji chemicznych.

Odporność płyt silikonowych na niektóre substancje chemiczne

Płyty silikonowe (kauczuk  MVQ/VMQ) mogą pracować w:
 • Oleje i smary mineralne.
 • Rozcieńczone roztwory soli.
 • Tlen i ozon.
 • Alkohole.
 • Woda do +100º C.
 • Warunkowo odporne na niepalne ciecze hydrauliczne HSD.

Płyty silikonowe (kauczuk MVQ/VMQ) nie można stosować:
 • Stężone kwasy i zasady.
 • Estry i etery.
 • Węglowodory alifatyczne i aromatyczne (toulen, ksylen).
 • Parę wodną powyżej +100º C.
 • Ketony (MEK, aceton).

 

Dostępne wymiar

oferujemy płyty wykonane z silikonu litego w następujących wymiarach:

grubość  szerokość 
[mm]  [mm] 
01 1200 ± 50
02
03
04
05
06
07
08
09
10
12
twardość 60 Sh'A / kolor biały lub transparentny