Nie jest żadną tajemnicą, że aby wszelkiego rodzaju tworzywa konstrukcyjne mogły być eksploatowane przez możliwie długi czas, powinny być wykonane z najwyższej jakości materiałów. Dzięki temu będą w odpowiedni sposób zabezpieczone nie tylko przed uszkodzeniami mechanicznymi, ale również przed działaniem niesprzyjających warunków atmosferycznych. Spowoduje to, że tworzywa będą we właściwy sposób chronione chociażby przed korozją, która mogłaby w znaczący sposób osłabić całą konstrukcję.

Zastosowanie tworzyw konstrukcyjnych jest bardzo zróżnicowane, a to oznacza, że część materiałów z założenia jest poddawanych działaniu niesprzyjających warunków atmosferycznych. Wspomnieć w tym miejscu należy przede wszystkim o polietylenie oraz poliamidzie. Z materiałów tych wykonuje się chociażby podajniki, części maszyn, koła pasowe czy też łożyska. Poddawane są nie tylko znacznym obciążeniom, ale również działaniu warunków pogodowych. Szczególną uwagę należy w tym miejscu zwrócić na wilgotność powietrza, przymrozek oraz wiatr. Są to czynniki, które mogą doprowadzić do szybkiego pojawienia się oznak korozji na powierzchni materiału. Właśnie z tego powodu istotne jest, by w odpowiedni sposób zabezpieczać materiały specjalnymi środkami spowalniającymi proces korodowania.

Jakie są najbardziej odporne materiały?

Mówiąc o tworzywach konstrukcyjnych szczególnie odpornych na działanie niesprzyjających warunków atmosferycznych, wspomnieć należy przede wszystkim materiałach, takich jak PTFE oraz peek. Odznaczają się one wysoką termostabilnością, a oprócz tego wykazują szereg właściwości fizykochemicznych, które umożliwiają ich pracę nawet w skrajnych temperaturach. Ich dodatkowe właściwości powodują, że są wykorzystywane chociażby przy budowie statków powietrznych. W przypadku PTFE, zakres temperatur, jakim może być poddawany materiał to od –200 do +260 stopni Celsjusza. W kontekście materiału peek trzeba powiedzieć, że charakteryzuje się on dobrymi właściwościami ślizgowymi oraz wytrzymałością chemiczną. Dlatego właśnie mogą być z niego wykonywane chociażby płyty czy rury bez ryzyka uszkodzenia wskutek działania warunków pogodowych.