W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Czytaj więcej COOKIES
EKONIT

informacja RODO

INFORMACJA RODO

Od  25 maja 2018 rozpoczyna obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO). W związku z powyższym uprzejmie informujemy, że Państwa dane znajdują się w naszej bazie klientów i przedstawiamy zasady ich przetwarzania.

Administratorem Państwa danych osobowych (dalej jako: „Administrator danych”) jest spółka EKONIT Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi 93-588, ul. Skrzywana 5/7  w  zarejestrowana  w Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS KRS: 0000907393. Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA DANYCH:

We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora danych można uzyskać informację, kontaktując się z Administratorem danych w następującej formie:

- za pośrednictwem poczty elektronicznej, przesyłając informacje na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

- listownie na adres siedziby administratora danych: 93-588 Łódź, ul. Skrzywana 5/7

CEL ORAZ PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Podane przez  Państwa dane osobowe  będą przetwarzane w celach: kontaktu w sprawach biznesowych, realizacji umów, przeprowadzania rozliczeń finansowo-księgowych, działań marketingowych, rozpatrywania reklamacji i roszczeń.

Państwa dane możemy przekazywać: osobom upoważnionym przez nas – naszym pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki, podmiotom świadczącym nam usługi księgowe i audytowe, pomoc prawną, instytucjom, które z mocy prawa mogą żądać przekazania danych,

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Dane przechowywane są bezterminowo.

PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

Informujemy, że przysługują Państwu następujące prawa dotyczące danych osobowych:

dostępu do danych osobowych, tj. uzyskania informacji, czy Administrator danych przetwarza Państwa dane, a jeśli tak, to w jakim zakresie,

sprostowania danych osobowych, w przypadku, gdy Państwa zdaniem są one nieprawidłowe lub niekompletne,

ograniczenia przetwarzania danych, tj. nakazania przechowywania danych dotychczas zebranych przez Administratora danych i wstrzymania dalszych operacji na danych, za wyjątkiem ich przechowywania,

usunięcia przetwarzania danych, które przetwarzane są przez Administratora danych bezpodstawnie.

PRAWO DO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORU

Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli Państwo uznają, że przetwarzanie Państwa danych narusza przepisy RODO.

EKONIT Sp. z o.o.

o firmie

Przedsiębiorstwo EKONIT Sp. z o.o. działa na rynku od lat zaopatrując w materiały techniczne firmy z różnych gałęzi przemysłu oraz zapewniając profesjonalne doradztwo techniczne.

Już na starcie postawiliśmy sobie za cel realizację bieżących potrzeb konsumentów przy jednoczesnym nawiązywaniu trwałych kontaktów z Klientami. Osiągamy to dzięki utrzymaniu usług dostawczych na wysokim poziomie oraz dostarczaniu naszym odbiorcom wysokiej jakości towary, takich jak tworzywa konstrukcyjne, silikon, guma, tkaniny i filce, folia PCV, uszczelnienia i materiały porowate. Ponadto działamy jako producent zawiesi do kurtyn paskowatych. Wytwarzamy we własnym zakresie również listwy mocujące, uszczelki płaskie. Na zlecenie Klientów wykonujemy także formy i detale z tworzyw, aluminium, stali, posiłkując się do tego celu rysunkami dostarczonymi przez Klientów.

Wieloletnia obecność na rynku pozwoliła nam wypracować takie mechanizmy pracy, które umożliwiają nam działanie sprawne oraz efektywne. Jednocześnie w dalszym ciągu pracujemy nad doskonaleniem umiejętności i zdobywany nową wiedzę, dzięki czemu nasz asortyment sukcesywnie i stale się poszerza. Obecnie możemy zaproponować naszym Klientom szereg wyrobów własnej produkcji, takich jak: listwa mocująca, zawiesia, uszczelki płaskie, detale z tworzyw sztucznych, itp. Nowe technologie i metody produkcji otwierają przed nami nowe możliwości, z których chętnie korzystamy tworząc materiały techniczne dla przemysłu. Nie zapominamy przy tym, że muszą one spełniać określone normy.

W realizacji powierzonych nam zadań jesteśmy nastawieni na sprawną realizację. Jednocześnie zachowujemy postawę elastyczną wobec oczekiwań Klientów i chętnie dyskutujemy na temat możliwości wykonania określonych usług. Dzielimy się naszą wiedza i podsuwamy nowe, interesujące rozwiązania. Przyjmujemy zlecenia nietypowe, jak też niewielkie zamówienia. Zapewniamy ciągłość oraz terminową realizację także przy jednostkowych zamówieniach. Nasze wyroby posiadają aktualne certyfikaty.

nota prawna

 

REGULAMIN  KORZYSTANIA ZE STRONY INTERNETOWEJ
www.ekonit.pl

 

Postanowienia ogólne

§ 1

Operatorem strony www.ekonit.pl jest Ekonit spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi przy ul. Gen. Jarosława Dąbrowskiego 208/214, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS : 0000907393, posiadająca: NIP 7272710860 i REGON: 100409358.

§ 2

Poniższe określenia zawarte w niniejszym Regulaminie oznaczają:

 1. Strona – strona internetowa działająca pod domeną www.ekonit.pl;
 2. Operator – EKONIT sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi;
 3. Użytkownik – osoba odwiedzająca stronę internetową www.ekonit.pl;
 4. Oferta – informacja o towarach zamieszczona przez Sprzedającego na stronie;
 5. Towar – produkty w asortymencie przez Sprzedającego, prezentowane na stronie internetowej;
 6. Sprzedający – EKONIT sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi;
 7. Kupujący – Użytkownik zawierający umowę sprzedaży ze Sprzedającym. Kupującym może być wyłącznie Przedsiębiorca;
 8. Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową;
 9. Konsument - osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

§ 3

 1. Niniejsza   Strona   oraz   zamieszczone   na   niej   treści   mają  charakter   ogólnej informacji o Sprzedającym i oferowanych przez niego Towarach. Zamieszczone na stronie informacje nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.
 2. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze strony, w tym wymogi techniczne dostępu do strony, zasady składania zamówień u Sprzedającego oraz dokonywania zakupów towarów, tryb postępowania reklamacyjnego oraz reguły dotyczące ochrony praw autorskich Sprzedającego. 
 3. Użytkownik jest zobowiązany do korzystania ze strony w sposób zgodny z niniejszym Regulaminem, obowiązującym prawem, ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet oraz celami utworzenia strony, a w szczególności w sposób nie naruszający praw osób trzecich oraz praw Sprzedającego.

 

Odpowiedzialność za treść

§ 4

 1. Sprzedający odpowiada jedynie za treści własne zamieszczone na Stronie.
 2. Informacje zamieszczane przez Sprzedającego na Stronie są na bieżąco aktualizowane i dostosowane do bieżącego asortymentu Sprzedającego.
 3. Sprzedający udziela informacji, porad, zaleceń lub wyjaśnień dotyczących oferowanych przez niego Towarów także w ramach komunikacji indywidualnej poprzez zapytania Użytkowników kierowane na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 4. Sprzedający zastrzega sobie prawo zmiany Oferty internetowej, jej uzupełniania, skracania lub całkowitego wycofania.

 

Obszar obowiązywania oferty

§ 5

 1. Oferta internetowa Sprzedającego jest skierowana do Użytkowników będących Przedsiębiorcami. 
 2. Sprzedający nie prowadzi sprzedaży detalicznej wobec Użytkowników będących Konsumentami.  

 

Warunki sprzedaży i dostawy towaru

§ 6 

 1. Podstawą składania zamówień jest aktualna oferta Sprzedającego dostępna na stronie internetowej www.ekonit.pl oraz w katalogach Sprzedającego. 
 2. Zamówienia mogą być składane przez Kupującego drogą pocztową na adres : EKONIT sp. z o.o., ul. Gen. Jarosława Dąbrowskiego 208/214, 93-231 Łódź, drogą elektroniczną pod adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 3. W zamówieniu Kupujący obowiązany jest podać następujące dane:
  1. dane Kupującego – nazwa firmy, adres;
  2. numer NIP;
  3. telefon kontaktowy;
  4. adres e-mail;
  5. adres dostawy z numerem kodu pocztowego (jeżeli odbiór nie jest osobisty);
  6. numer klienta w firmie spedycyjnej, z którą Kupujący ma podpisaną umowę.

§ 7

 1. Realizacja zamówienia następuje niezwłocznie po otrzymaniu zamówienia i jego potwierdzeniu przez Sprzedającego. Kupujący jest informowany o realizacji swojego zamówienia na podany w zamówieniu adres e-mail lub drogą telefoniczną. 
 2. Zamówienia będą realizowane w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez Sprzedającego. W przypadku Towaru z Oferty Sprzedającego, który w danej chwili jest niedostępny w magazynie Sprzedającego termin realizacji zamówienia jest ustalany indywidualnie, o czym Sprzedający informuje Kupującego przy potwierdzeniu zamówienia.
 3. Na wniosek Kupującego, Sprzedający załączy do dostarczonego Towaru świadectwa jakości potwierdzające jakość dostarczonych Towarów. Sprzedający zastrzega, że produkty końcowe, wykonane z w/w Towarów, podlegają odrębnej certyfikacji.

§ 8

 1. Sposób dostawy/odbioru towaru będzie każdorazowo uzgadniany pomiędzy Sprzedającym, a Kupującym.
 2. Faktura VAT i dokument WZ są wydawane Kupującemu wraz z Towarem. W przypadku wysyłki towaru, jeżeli w/w dokumenty mają zostać wysłane w inne miejsce niż adres dostawy Towaru, Kupujący obowiązany jest podać tę informację w zamówieniu lub najpóźniej przed wysyłką towaru przez Sprzedającego.

§ 9

 1. Kupujący może dokonać odbioru Towaru z magazynu Sprzedającego, mieszczącego się przy ul. Gen. Jarosława Dąbrowskiego 208/214, 93-231 Łódź, własnym transportem i na własny koszt. 
 2. Odbiór osobisty Towaru możliwy jest w godzinach pracy Sprzedającego, tj. w godzinach od 8.00 do 15.00, od poniedziałku do piątku. Poza w/w godzinami odbiór Towaru jest możliwy jedynie po wcześniejszym ustaleniu telefonicznym ze Sprzedającym.

§ 10

 1. W wypadku dostarczenia Towaru przez Sprzedającego - towar wysyłany jest na koszt Kupującego firmą kurierską. Koszt przesyłki doliczony jest do faktury. 
 2. Transport towaru odbywa się na ryzyko i koszt Kupującego.
 3. Kupujący powinien telefonicznie potwierdzić doręczenie Towaru. 

§ 11

Kupujący zobowiązuje się do zapłaty otrzymanej faktury zgodnie ze sposobem i terminem płatności wskazanymi w fakturze VAT.

 

Reklamacje

§ 12

 1. Sprzedający zobowiązuje się dostarczyć Towar wolny od wad i uszkodzeń.
 2. Kupujący obowiązany jest niezwłocznie po wydaniu Towaru, zbadać Towar i zawiadomić Sprzedającego o ewentualnej wadzie, pod rygorem utraty uprawnień z tytułu rękojmi.
 3. Sprzedający ogranicza możliwość składania reklamacji ilościowych przez Kupującego wyłącznie do pięciu dni roboczych od wydania Towaru. Zastrzeżenia ilościowe powinny być zaprotokołowane w obecności przewoźnika lub Sprzedającego w przypadku odbioru osobistego Towaru, pod rygorem nie uwzględnienia reklamacji.
 4. Sprzedający ustala okres rękojmi za wady fizyczne Towaru na dwa miesiące od daty wydana Towaru. 
 5. Kupujący obowiązany jest zgłosić reklamacje pza pośrdnictwem pocty elektronicznej na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., natychmiast po wykryciu wady.
 6. Reklamacja musi zawierać następujące dane:
  a) numer faktury zakupy;
  b) nazwa oraz ilość reklamowanego Towaru;
  c) przyczyna reklamacji.
 7. Warunkiem uznania reklamacji jest pozostawienie Towaru w takim stanie, jakim został on dostarczony oraz jego zwrot do Sprzedającego. 
 8. Sprzedający ustosunkuje się do przysłanej reklamacji w terminie do 14 dni od chwili jej otrzymania.
 9. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, Sprzedający zobowiązuje się do usunięcia wad lub wymiany wadliwego towaru na wolny od wad.

§ 13

 1. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za skutki wykorzystania zakupionych Towarów w sposób niezgodny z ich przeznaczeniem.
 2. Niewielkie odchylenia w jakości, kolorze, rozmiarze, wykończeniu itd. dopuszczalne w handlu i/lub technicznie nieuniknione, nie stanowią uzasadnionego powodu reklamacji. 

 

Prawa autorskie

§ 14

 1. Zawartość strony, w tym: jej treść, design, kształt, konstrukcja, fotografie, opisy, podlega ochronie przewidzianej w Ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych i może być użyta wyłącznie na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 2. Żadna część Strony (m.in. teksty, fotografie, układy graficzne, grafiki) nie może być powielana lub rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie lub w jakikolwiek sposób (elektroniczny lub mechaniczny) włącznie z kopiowaniem, drukowanie, fotokopiowaniem, nagrywaniem na taśmy, dyskietki, płyty CV/DVD lub przy użyciu innych systemów i środków, bez zgody Operatora, chyba że Regulamin stanowi inaczej.  
 3. Ściąganie i kopiowanie treści znajdujących się na stronie jest dozwolone wyłącznie do prywatnego, niekomercyjnego użytku.
 4. Naruszenie licencji i praw autorskich przez Użytkownika skutkuje odpowiedzialnością prawną określoną w szczególności w przepisach Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji lub przepisach Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodek cywilny.

 

Warunki techniczne

§ 15

Podczas korzystania ze strony www.ekonit.pl wymagane jest, aby przeglądarka Użytkownika akceptowała pliki cookie. Pliki cookie to informacje zapisywane przez serwer na komputerze Użytkownika, które serwer może odczytać przy każdorazowym połączeniu się z konkretnego komputera.

§ 16

Operator nie ponosi odpowiedzialności za błędy w transmisji danych w szczególności spowodowane awarią systemów teleinformatycznych, systemów telekomunikacyjnych, systemów zasilania, opóźnieniami w działaniu zewnętrznego Operatora zapewniającego transmisję danych.

§ 17

Operator nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do Strony z przyczyn niezależnych od Operatora. Ze względów bezpieczeństwa oraz jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od Operatora, Operator ma prawo zablokować lub czasowo zawiesić dostęp do strony na czas konieczny do usunięcia zaistniałych zagrożeń lub nieprawidłowości.

§ 19

Operator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w związku z użytkowaniem bądź niemożnością użytkowania strony lub w związku z niewłaściwym działaniem, błędami, brakami, zakłóceniami, defektami, opóźnieniami w operacji lub transmisji danych, wirusami komputerowymi, awarią linii lub systemu.

 

Postanowienia końcowe

§ 20

 1. Operator dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego i nieprzerwanego funkcjonowania Strony, a także stara się w jak największym stopniu ograniczyć negatywne skutki zaistniałych problemów technicznych jednakże nie udziela żadnych gwarancji i nie zapewnia, że działalność Strony przebiegać będzie bez awarii i przerw, leżących po stronie w szczególności sprzętu bądź oprogramowania. W związku z tym Użytkownicy korzystają z niego na własną odpowiedzialność. 
 2. W razie jakichkolwiek zastrzeżeń co do działalności Strony, użytkownik może zgłaszać je Operatorowi poprzez wysłanie e-maila na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 3. Operator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu w każdym czasie. Informacja o zmianie regulaminu oraz aktualny regulamin będą zamieszczone na stronie.

polityka cookies

POLITYKA DOTYCZĄCA PLIKÓW COOKIES

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika (komputer, inne urządzenie przenośne) i przeznaczone są do korzystania ze strony internetowej www.ekonit.pl

Pliki cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.

Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Operator, tj. EKONIT sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi.

Operator nie zbiera automatycznie żadnych informacji z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

 1. dostosowania zawartości strony internetowej do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
 2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownik może dokonać właściwej konfiguracji przeglądarki, aby zablokować automatyczne akceptowanie plików „cookies” lub uzyskać każdorazową informację o przesłaniu pliku na urządzenie użytkownika. Właściwe informacje o obsłudze plików „cookies” oraz możliwych konfiguracjach dostępne są w ustawieniach przeglądarki.

Operator strony informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.